รับปริญญา ศิลปากร นอกรอบรับปริญญา น้องกริ๊ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Graduation Ceremony Silpakorn University N’Ging

Thammasat university Graduation Tui and Cat รับปริญญา ธรรมศาสตร์ นอกรอบ ครึ่งวันบ่าย น้องตุ่ย และน้องแคท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์