Commencement Day

Rehearsal Commencement Day Chulalongkorn University – ภาพถ่ายวันซ้อม รับปริญญาน้องโจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

September 8, 2017

ภาพถ่ายวันซ้อม รับปริญญาน้องโจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ Rehearsal Commencement Day Chulalongkorn University N’ Joe

ในปี 2017 ปีนี้ เราเริ่มต้นถ่ายภาพรับปริญญาให้กับน้องโจ้ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรก น้องนัดถ่ายภาพเพียงแค่ครึ่งวันบ่าย เมื่อถึงเวลาถ่ายภาพหลังจากน้องซ้อมเสร็จ เราก็มายืนรอครอบครัวของน้องเพื่อถ่ายภาพรวมกัน ระหว่างรอครอบครัวก็ได้ถ่ายภาพแถวนั้นรอไปด้วย และหลังจากนั้นส่วนใหญ่จะถ่ายภาพคู่กับเพื่อนๆในคณะ รวมไปถึงถ่ายกับเพื่อนที่มาร่วมแสดงความยินดี เรามีเวลาถ่ายภาพเดี่ยวให้น้องไม่นานวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน แต่น้องก็สู้ไม่ถอย และเราก็มาถ่ายสถานที่สุดท้ายที่เทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ สถานที่ที่หลายคนนิยมมาถ่ายภาพ น้องโจ้จะดูเป็นคนนิ่ง แต่ก็เป็นคนยิ้มที่ดูมีความสุข เราจึงเน้นถ่ายไปที่ภาพแคนดิดเวลาที่น้องทักทาย น้องหัวเราะไปกับเพื่อน และภาพเดี่ยวในอารมณ์เท่ห์ๆ แบบผู้ชาย

LINE : saritchaiwangsa
Call : 094-829-4622
Facebook : www.facebook.com/chaiwangsa or Personal Facebook

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply