ภาพถ่ายวันซ้อม รับปริญญาน้องโจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ Rehearsal Commencement Day Chulalongkorn University N’ Joe

ในปี 2017 ปีนี้ เราเริ่มต้นถ่ายภาพรับปริญญาให้กับน้องโจ้ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่แรก น้องนัดถ่ายภาพเพียงแค่ครึ่งวันบ่าย เมื่อถึงเวลาถ่ายภาพหลังจากน้องซ้อมเสร็จ เราก็มายืนรอครอบครัวของน้องเพื่อถ่ายภาพรวมกัน ระหว่างรอครอบครัวก็ได้ถ่ายภาพแถวนั้นรอไปด้วย และหลังจากนั้นส่วนใหญ่จะถ่ายภาพคู่กับเพื่อนๆในคณะ รวมไปถึงถ่ายกับเพื่อนที่มาร่วมแสดงความยินดี

เรามีเวลาถ่ายภาพเดี่ยวให้น้องไม่นานวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน แต่น้องก็สู้ไม่ถอย และเราก็มาถ่ายสถานที่สุดท้ายที่เทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ สถานที่ที่หลายคนนิยมมาถ่ายภาพ น้องโจ้จะดูเป็นคนนิ่ง แต่ก็เป็นคนยิ้มที่ดูมีความสุข เราจึงเน้นถ่ายไปที่ภาพแคนดิดเวลาที่น้องทักทาย น้องหัวเราะไปกับเพื่อน และภาพเดี่ยวในอารมณ์เท่ห์ๆ แบบผู้ชาย

LINE : saritchaiwangsa
Call : 094-829-4622
Facebook : www.facebook.com/chaiwangsa or Personal Facebook

Author

My name is Sarit Chaiwangsa. I'm wedding photographer of Koro Studio. And sometime I've travel around the world. And would like to keep my memory in website and show picture for everyone.

Write A Comment